VÝSLEDKY

Výsledok projektu 1

Aktivita 1: Analýza kontextu zameraná na identifikáciu kompetencií a zručností, ktoré by mali mať pracovníci múzeí na zabezpečenie prístupnosti služieb múzeí pre Nepočujúcich návštevníkov.

ART&SIGNS – PR01 Transnational Report Executive Summary – SPJ/SK
Výsledok projektu 2

Už čoskoro

Výsledok projektu 3

Už čoskoro