UITKOMSTEN EN RESULTATEN

Projectresultaat 1

Activiteit 1: Contextanalyse gericht op het vaststellen van de competenties en vaardigheden waarover museummedewerkers moeten beschikken om de toegankelijkheid van museumdiensten voor dove bezoekers te waarborgen.

ART&SIGNS – PR01 Transnational Report Executive Summary – NGT/NL
Projectresultaat 2

Binnenkort

Projectresultaat 3

Binnenkort