ACTIVITEITEN

1. Curriculum voor museummedewerkers

De partners ontwikkelen een curriculum voor museummedewerkers, daardoor vergaren ze basisvaardigheden en technische vaardigheden in een nationale gebarentaal en International Sign, basiskennis over dovencultuur en communicatiemogelijkheden om te gebruiken bij Dove bezoekers.

De inhoud van het curriculum zal worden gebaseerd op een context analyse, uitgevoerd in de partnerlanden. Met deze analyse worden de tekortkomingen in de vaardigheden van museummedewerkers met betrekking tot interactie met Dove mensen in kaart gebracht.

Gebaseerd op het curriculum en de betrokkenheid van Dove artiesten en de ondersteuning van dove en horende trainers zal een trainingsmethode voor 15 museummedewerkers in 6 verschillende landen worden aangeboden.

2. E-learning platform

Dit is een platform in verschillende talen, met daarin videowoordenboeken met gebaren die te maken hebben met kunst en cultuur en oefenmateriaal voor museummedewerkers. Dit platform wordt ontwikkeld als onderdeel van het curriculum.

3. Open educationele materiaal (OER)

We ontwikkelen innovatieve educationele materiaal, ondersteund door de videowoordenboeken (die culturele en artistieke gebaren in zes nationale gebarentalen en International Sign bevatten) en oefenmateriaal om basisgebaren en communicatievaardigheden te oefenen. Dit kan dan gebruikt worden bij Doven.

4. Laatste nationale evenement

Als laatste activiteit van dit project wordt een workshop georganiseerd in elk van de zes landen. Deze workshop heeft ten doel de projectresultaten te presenteren aan een breed publiek inclusief museummedewerkers, organisaties, dovengemeenschap, dove artiesten, trainers, docenten uit de beroepsopleiding en projectstakeholders.

Lees meer over onze resultaten en uitkomsten