OVER HET PROJECT

WAT?

Het ART&SIGNS project wil graag museummedewerkers trainen door de benodigde kennis en vaardigheden aan te bieden, zodat ze een inclusiever en toegankelijker diensten kunnen aanbieden aan Dove bezoekers.

Tegelijkertijd worden Doven met artistieke ervaring betrokken bij dit project, tijdens de ontwikkeling en de implementatie van de projectactiviteiten.

Op deze manier kan de sociale inclusie van Doven worden verbeterd doordat cultureel erfgoed toegankelijk wordt gemaakt. 

HOE?

Een educationele module wordt ontwikkeld om museummedewerkers specifieke training in basis taalvaardigheden en technische vaardigheden aan te bieden. Hiermee kunnen ze Dove bezoekers verwelkomen.

Videowoordenboeken zullen verschillende artistieke en culturele begrippen in zes nationale gebarentalen en International Sign bevatten.

We ontwikkelen ook een e-learning platform waar de videowoordenboeken en leerstof gratis beschikbaar zijn voor museummedewerkers, de dovengemeenschap en andere gebarentaalgebruikers.

WAAROM?

Dit idee komt voort uit twee vraagstukken om kunst en cultuur toegankelijker te maken voor Doven:

1. Het geringe aantal museummedewerkers die een nationale gebarentaal voldoende beheerst om te kunnen communiceren met Dove bezoekers, zodat interactie tussen hen beperkt is.

2. Het tekort aan bronnen met betrekking tot specifieke gebaren/begrippen op het gebied van kunst die goed de bedoeling en emoties van kunstwerken kunnen overbrengen aan Doven, net zoals gesproken taal dat kan voor horende mensen.

WIE?

De activiteiten van ART&SIGNS zijn voornamelijk bedoeld voor museummedewerkers die te maken hebben met het publiek, inclusief Dove bezoekers.

De dovengemeenschap, vooral de artiesten en trainers, is betrokken bij verschillende projectactiviteiten, zoals opzoeken van gebaren die te maken hebben met kunst en cultuur, opzetten van een trainingsprogramma voor museummedewerkers en de productie van videowoordenboeken.

De projectactiviteiten worden geleid door acht organisaties uit Slowakije, Cyprus, Italië, Nederland, Roemenië en Spanje – deze organisaties werken op het gebied van onderwijs en training en vertegenwoordigen de dovengemeenschap.

Lees meer over onze activiteiten