AKTIVITY

1. Kurz KURIKULUM pre pracovníkov múzeí

Partneri vypracujú kurikulum pre pracovníkov múzeí, aby si mohli osvojiť základné a technické zručnosti v národnom posunkovom jazyku a medzinárodnom posunkovaní, základné poznatky o kultúre Nepočujúcich a komunikačné prístupy, ktoré budú používať pri práci s Nepočujúcimi návštevníkmi.

Obsah kurikula bude vychádzať z analýzy kontextu, vykonanej v partnerských krajinách, s cieľom pochopiť nedostatky v zručnostiach pracovníkov múzeí v súvislosti s interakciou s Nepočujúcimi.

Na základe kurikula, zapojenia Nepočujúcich umelcov a podpory Nepočujúcich a počujúcich školiteľov sa uskutoční metóda odbornej prípravy pre 15 pracovníkov múzeí v šiestich krajinách.

2. Platforma elektronického vzdelávania

Viacjazyčná platforma obsahujúca video-slovníky s posunkami týkajúcimi sa umenia a kultúry a vzdelávacie materiály pre pracovníkov múzeí. Táto platforma bude vytvorená ako súčasť kurikula.

3. Otvorené vzdelávacie zdroje

Vytvoríme inovatívne vzdelávacie zdroje, ktoré budú podporené video-slovníkmi (ktoré budú obsahovať kultúrne a umelecké posunky v šiestich národných posunkových jazykoch a v medzinárodnom posunkovaní) a učebnými materiálmi na získanie základných kompetencií v posunkovom jazyku a komunikačných zručností, ktoré sa dajú využiť pri práci s Nepočujúcimi.

4. Záverečné národné podujatie

Workshop, ktorý sa ako posledná aktivita v rámci tohto projektu uskutoční v šiestich krajinách. Cieľom tohto workshopu je predstaviť výsledky projektu širokej verejnosti vrátane pracovníkov múzeí, inštitúcií, komunity Nepočujúcich, Nepočujúcich umelcov, školiteľov, poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy a zainteresovaných strán projektu.

Prečítajte si viac o našich výsledkoch.