ART&SIGNS

Cieľom projektu ART&SIGNS je vyškoliť pracovníkov múzeí a poskytnúť im základné jazykové a technické zručnosti, aby boli schopní privítať Nepočujúcich návštevníkov v múzeách.

ART&SIGNS je projekt financovaný z programu Erasmus+ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktorý sa začal v novembri 2021 a bude trvať 24 mesiacov.

Prečítajte si viac o projekte.