ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΦΈΣ

INNOSIGN – συντονιστής

Δ/νση: Sibirska 31 – 080 05 Prešov, Slovakia
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@innosign.eu
Ιστοσελίδα: https://innosign.eu

TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme

Δ/νση: Piazza dell’Università, 1 – 06123 Perugia; Italy
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tucep@tucep.org
Ιστοσελίδα:
http://tucep.org

AUSRU – Associazioni Unite dei Sordi della Regione Umbria

Δ/νση: Via Campo di Marte, 9 – 06100 Perugia, Italy
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sordi.umbria@libero.it
Ιστοσελίδα: http://ausru.pgcesvol.com

Pragma Engineering Srl

Δ/νση: Via B. Simonucci, 3, 06135 Perugia, Italy
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
info@pragmaent.it
Ιστοσελίδα: http://pragmaeng.it

ANPEDA – Asociatia Nationala a Profesorilor pentru Elevi cu Deficiete de Auz Virgil Florea

Δ/νση: Str. Vasile Alecsandri nr.9° – 700054 Iasi; Romania
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: as_prof_vf@yahoo.it
Ιστοσελίδα: https://anpeda.tk

DHC – Dennis Hoogeveen Consultanc

Δ/νση: Munnekeholm 4, 9711 JA Groningen, Netherlands
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: me@dennishoogeveen.com
Ιστοσελίδα: https://dennishoogeveen.com

A&A EMPHASYS CENTRE

Δ/νση: 3 A-D P. Demetrakopoulou Str.1090 Ag. Omologites, Nicosia, Cyprus
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@emphasyscentre.com
Ιστοσελίδα: https://emphasyscentre.com/

PREDIF – Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física

Δ/νση: Av. Doctor García Tapia, 129 – Local 5 – 28030 Madrid, Spain
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: predif@predif.org
Ιστοσελίδα: https://predif.org/